Faqja përditësohet në facebook. Na ndiqni!

Friday, May 18, 2012

Çorrushi në Wikipedia - 2012

.
Versioni i ri i faqes ne wikipedia pas editimit te fundit. Një përshkrim më i detajuar i fshatit si dhe nje historik i shkurtër i formimit te lagjeve kryesore të fshatit. Klikoni këtu për të shkuar ne faqjen e azhornuar.

ps.
Rifreskimi i informacionit të faqes së fshatit në Wikipedia u bë falë kontributit te çmuar të Teki Pashaj.

Tuesday, May 1, 2012