Faqja përditësohet në facebook. Na ndiqni!

Saturday, June 4, 2011

Corrush - Goolge Maps

                                               
 .
                                        Pamje 3D e marrë nga Goolge Earth